Молодежная общественная организация клуб “Белые Вороны”

Время: 10:00

Проект «Маленькі герої»

Пятница, 05 Февраль 2016 09:05

Комунальний заклад «Дніпрорудненська спеціалізована школа

І-ІІІ ступенів «Талант»

Молодіжна громадська організація Клуб «Білі Ворони»

Проект «Маленькі герої»

Романов Євген Ігорович,

член Клубу «Білі Ворони»,

учень 11 класу комунального закладу «Дніпрорудненська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів «Талант» Василівської районної ради Запорізької області

Керівник роботи:

вчитель географії та екології,

президент Клубу «Білі Ворони»

Решетов Сергій Олександрович

Дніпрорудне

2015

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………….3-4

РОЗДІЛ І. Проект «Маленькі герої», генезис і форми реалізації…………………………………………………………………………..5

РОЗДІЛ ІІ. Основні результати реалізації проекту «Маленькі герої»……6-8

РОЗДІЛ ІІІ. Проблеми в реалізації проекту…………………………………….9

РОЗДІЛ IV. Перспективи розвитку проекту…………………………………...10

Список використаних джерел…………………………………………………..11

Додатки:

Додаток А………………………………………………………………………...12

Додаток Б……………………………………………………………………..13-15

Додаток В………………………………………………………………………...16

Додаток Г…………………………………………………………………………17

ВСТУП

Серед рослин природної флори, що потребують охорони, одним з найбільш вразливих до антропогенного тиску є ефемероїди.  До екологічної групи ефемероїдів відносяться багаторічні трав'янисті рослини з коротким періодом надземного розвитку і тривалим вегетативним спокоєм.   До Червоної книги України включено 28 видів ефемероїдів. На жаль, Запорізька область серед них практично не представлена. Саме це спонукало нас активно включитися у пошукову роботу з визначення видового складу, чисельності популяцій та їх географії у межах Василівського району загалом і території НПП «Великий Луг» зокрема. Ініціаторами та керівниками цієї роботи стали координатори Асоціації  Екологічної  Освіти м. Запоріжжя Віталій та Олена Шелегеда. В організації нашої роботи з охорони ефемероїдів і припинення торгівлі ними нам дуже допомогла Екогрупа «Печеніги» і особисто її координатор Сергій Шапаренко. Цей проект став прикладом високоефективної співпраці молодіжної громадської організації й НПП «Великий Луг». Ми розглядаємо наш проект «Маленькі герої» як інтегрований, багаторічний, високоефективний, різноманітний за формами й методами практичної роботи.

Концепція проекту «Маленькі герої» передбачає:

 1. Практичне використання знань учнів з біологічних дисциплін (ботаніки, зоології, біології, екології) під час польових досліджень та камеральної обробки зібраних матеріалів.
 2. Максимально широкий спектр різноманітних акцій, рейдів, змагань, конкурсів, турнірів, що дає змогу кожному учаснику проекту вибрати заняття за своїми можливостями та уподобаннями.
 3. Створення дружньої без панібратства, довірливої, психологічно комфортної атмосфери у спілкуванні учасників проекту.
 4.  Широка пропаганда досягнень учасників проекту у ЗМІ, мережі Інтернет. Створення їм іміджу переможців із допомогою таких засобів як фотовиставки, фотостенди, відеофільми, листівки, постери тощо.

Проект «Маленькі герої» є логічним продовженням еколого-просвітницької і прозелітської роботи клубу «Білі Ворони». Форми й методи, що використовуються під час реалізації проекту, апробовані   протягом 22 років існування Клубу «Білі Ворони».

Актуальність нашого проекту полягає в спробі молодіжної громадської організації Клубу «Білі Ворони» заповнити вакуум бездуховності й відсутності в сучасній системі шкільної освіти України концепції виховання загалом та ідеологічного імперативу зокрема. Ми пропонуємо у вихованні всебічно розвиненої особистості молодого громадянина України орієнтуватися на еколого-просвітницьку роботу й таку актуальну форму роботи як  польові дослідження, високоефективні акції екологічної дії, творчі конкурси та PR-акції.

Мета проекту: дослідження стану популяцій ефемероїдів на території НПП «Великий Луг», моніторинг і збереження їх популяцій, недопущення торгівлі ефемероїдами у м. Дніпрорудному й розробка рекомендацій для використання нашого досвіду іншими громадськими організаціями й навчальними закладами.

Завдання проекту:

 • Продовжити моніторинг стану популяцій ефемероїдів на території НПП «Великий Луг».
 • Продовжити роботу з недопущення торгівлі ефемероїдами у м. Дніпрорудному.
 • Продовжити пропаганду екологічних знань серед усіх верств населення громади м. Дніпрорудного та учнівської молоді Василівського району Запорізької області.
 • Дослідити ефективність вирішення членами Клубу «Білі Ворони» локальних екологічних проблем м. Дніпрорудного на прикладі роботи з охорони ефемероїдів.
 • Продовжити роботу з  PR-акцій у мережі Інтернет  та засобах масової інформації щодо пропаганди екологічних знань і суті еколого-просвітницьких  проектів   Клубу «Білі Ворони».
 • Польові дослідження.
 • Акція «Увага, первоцвіти!»
 • Конкурс малюнка і фотографій «Квіти Великого Лугу»
 • Фотовиставки.
 • PR-акції в мережі Інтернет, засобах масової інформації та серед широкого загалу
 • За результатами польових досліджень можна констатувати позитивну ситуацію з динамікою стану популяцій ефемероїдів на території рекреаційної зони НПП «Великий Луг», за виключенням брандушки різнокольорової.
 •  Зміцнилися й розширилися плідні зв’язки та співробітництво Клубу «Білі Ворони» з НПП «Великий Луг» (директор Йосипенко Т.Д.), Екогрупою «Печеніги» (м. Харків).
 • Члени клубу «Білі Ворони», учні еколого-географічних класів КЗ «Дніпрорудненська спеціалізована І-ІІІ ступенів школа «Талант», студентська молодь на практиці реалізували навички еколого-просвітницької й дослідницької роботи.
 • Зросла кількість дорослих громадян, що звертаються до Клубу з проханнями і пропозиціями щодо покращення екологічної ситуації в місті, організації притулку для бездомних собак, підгодівлі птахів тощо. Збільшилася кількість громадян, що звертаються з проханням зарахувати їх до складу Клубу «Білі Ворони» та бажають допомогти нам матеріально, транспортом і особистою участю.
 • ЗМІ різного рівня часто звертаються до нас за ексклюзивними матеріалами чи за дозволом використовувати наші матеріали, викладені на сайті Клубу. Усі матеріали у ЗМІ ми розміщуємо безкоштовно.
 • Ми створили велику добірку інформаційно-пропагандистськи екологічно-краєзнавчих відеофільмів і розмістили їх у мережі Інтернет. Судячи з коментарів та кількості переглядів, ці фільми викликають велике зацікавлення у користувачів Інтернет.
 • Таким чином, наш проект «Маленькі герої» став прикладом інтеграції кращого досвіду АСЕКО м. Запоріжжя та Екогрупи «Печеніги» м. Харкова, НПП «Великий Луг» і Клубу «Білі Ворони» і, на наш погляд, заслуговує на вивчення і використання у системі екологічної просвіти у Запорізькій області.
 • Новим аспектом у реалізації проекту «Маленькі герої 2016» стане інтегрований семінар-тренінг Клубу «Білі Ворони», школи «Талант» м. Дніпрорудного та студентами-екологами Таврійського Державного Агротехнологічного університету.
 • Особисто я брав участь в усіх етапах реалізації проекту «Маленькі герої» вже на протязі шести років. Я навчився відрізняти рослини-ефемероїди, вираховувати чисельність і густоту їх популяцій. Разом з друзями я рейдував на ринках міста, розповсюджував листівки-відозви. Двічі я перемагав у конкурсах фотографій «Квіти Великого Лугу». Мої фотографії широко використовувалися на фотовиставках і у створенні відеофільмів Клубу «Білі Ворони». Я пишаюся тим, що у м. Дніпрорудному ефемероїдами не торгують вже 14 років!
 • Особисто для мене членство у Клубі «Білі Ворони» і участь у проекті «Маленькі герої» надзвичайно важлива. Саме тут я знайшов справжніх друзів різного віку, тренерів, наставників, наукових керівників; став особистістю, реалізую свій інтелектуальний та фізичний потенціал, зростаю духовно. Я живу за принципами нашого Клубу, головний з яких проголошує: «Сатьяграха!», тобто «Упертість в Істині!».
 • Відсутність загальноукраїнської ідеологічної парадигми, ідеологічних імперативів, конкретних кроків щодо втілення в життя концепції екологічної просвіти й виховання на засадах Стратегії стійкого розвитку.
 • Байдужість чиновників міського й районного рівнів до проблеми збереження біорізноманіття, екологічної просвіти населення, блокування фінансування всіх екологічних проектів та ініціатив Клубу «Білі Ворони».
 • Хронічний дефіцит коштів для реалізації проектів з екологічної просвіти через  фінансову політику, спрямовану на гальмування екологічної роботи неурядовими екологічними організаціями.
 • Заформалізованість еколого-просвітницької роботи в учбових закладах, відсутність мотивації до розвитку екологічного виховання школярів. Від нас вимагають тільки нескінченні інструктажі учасників проектів і звіти про проведені заходи. Допомоги ж не надає ніхто й нікому. Усі наші спроби залучити до участі у проекті учнів інших шкіл закінчилися поодинокими випадками участі.
 • Проект «Маленькі герої», було продовжено у 2016 році. Реалізація проекту «Маленькі герої 2015» на засіданні Ради ветеранів Клубу «Білі Ворони»  була визнана вдалою. Рада ветеранів рекомендує продовжити в 2016 році реалізацію заходів з екологічної просвіти учнівської молоді та широких верств населення м. Дніпрорудного й Василівського району.
 • Плідна співпраця з НПП «Великий Луг», Екогрупою «Печеніги» м. Харків визнана високоефективною й буде продовжена.
 • Досягнута домовленість про подальше широке фінансування проектів Клубу бізнесменами - ветеранами Клубу «Білі Ворони».
 • Клуб «Білі Ворони» і кафедра екології Таврійського Державного Агротехнологічного університету уклали угоду про співпрацю в царині екопросвіти. Семінар з методики реалізації проекту «Маленькі герої» стане наступним етапом нашої співпраці.

РОЗДІЛ І

Проект «Маленькі герої», генезис і форми реалізації

Клуб «Білі Ворони» протягом 22 років реалізує триєдину концепцію всебічного розвитку особистості молодого громадянина України, спрямовану на реалізацію духовного, фізичного та інтелектуального потенціалу перш за все учнівської молоді. Перший досвід екологічної роботи, як потужного важеля у вихованні молоді,  ми отримали у співпраці з Асоціацією Екологічної Освіти м. Запоріжжя (координатор Шелегеда В.І.) та Екогрупою «Печеніги» (керівник Шапаренко С.О.) ще у 2000 - 2006 роках.

Пересвідчившись у високій ефективності цієї форми екологічної освіти і виховання, взявши на озброєння позитивні аспекти досвіду цих авторитетних організацій, доповнивши проект «Увага, первоцвіти!» апробованими у клубі «Білі Ворони» формами роботи, ми почали реалізацію власного довгострокового проекту «Маленькі герої».

Наш проект об’єднав різні категорії членів клубу  під прапором Розуму, Добра, Краси  й Любові.

Проект передбачає безпосередню участь учнівської, студентської й працюючої  молоді в заходах щодо підвищення рівня екологічної грамотності населення і практичного покращення екологічної ситуації в м. Дніпрорудному та регіоні.

Наш проект є доброчинним і благодійним, усі витрати на реалізацію проекту здійснюються за рахунок добровільних внесків ветеранів Клубу.

Перерахуємо основні форми роботи Клубу «Білі Ворони», використані у проекті «Маленькі герої»:

А Польові дослідження

Б Акція «Увага, первоцвіти!»

В Конкурс малюнка і фотографій «Квіти Великого Лугу»

Г Фотовиставки

Д PR-акції в мережі Інтернет, засобах масової інформації та серед широкого загалу

Методи досліджень, використані у проекті «Маленькі герої»:

А Метод кількісного обліку організмів, у нашому випадку ефемероїдів

Б  Екологічний моніторинг

В  Статистичний

Г Порівняльний

Д Спостереження

Розділ ІІ

Основні результати реалізації проекту «Маленькі герої»

За період з лютого по квітень 2015 року ми провели 4 виходи на територію рекреаційної зони НПП «Великий Луг» з інтегрованими різновіковими командами учнів 10-11 класів, студентів, працюючої молоді. Очолювала ці групи завідувач сектору екологічної освіти та рекреації НПП «Великий Луг» Ганна Дроздова. Ми підтвердили, що збережена і збільшена чисельність популяцій тюльпану гранітного, тюльпану змієлистного, рястки Буше, рястки Гуссона, гіацинтика блідуватого. Під час цих досліджень проводився моніторинг популяцій ефемероїдів, визначався  кількісний стан популяції брандушки різнокольорової, рястки Буше, густота популяції тюльпану гранітного та рястки Гуссона. Ми використовували метод трансект, закладаючи їх на 100 метрів у довжину. Так, у березні 2015 року середня густота популяції тюльпану гранітного склала 21 екземпляр на 1 м², тоді як у 2005 році цей показник був 17 екземплярів на 1 м². Так само збільшилася густота популяції рястки Буще, - з 14 екземплярів на 1 м² у 2005 до 17 екземплярів на 1 м² у 2015 році. На жаль, ми зареєстрували скорочення популяції брандушки різнокольорової з 32 до 13 екземплярів. Знайшли ми і винного, – учня 10 класу школи «Світоч». З винуватцем і його класним керівником Ганна Дроздова провела роз’яснювальну роботу. Крім того, ми відстежили позитивну, на наш погляд, ситуацію з інтродукцією громадянами міста на клумбах, газонах та городах таких ефемероїдів, як півонія вузьколиста, підсніжник складчастий, проліска сибірська,підсніжник Ельвеза, шафран (крокус) тощо.

За період з лютого по березень 2015 року ми здійснили три рейди на ринках м. Дніпрорудного, розповсюдили 1000 примірників листівки-відозви. Треба відзначити, що і в цьому році випадків торгівлі ефемероїдами у м. Дніпрорудному не було. І так вже 14 років поспіль! Рейдові групи складалися з працівників НПП «Великий Луг», учнів 7,9,10 класів та вчителів школи «Талант», працівників відділів торгівлі міських ринків.

У цьому році участь у конкурсах брали 47 та 26 учасників. Усі кращі роботи відзначені дипломами  й  подарунками від НПП «Великий Луг» і Клубу «Білі Ворони». Ці роботи склали експозицію стенду «Нові проекти Клубу «Білі Ворони» у школі «Талант».

Клуб «Білі Ворони»за підсумками проекту «Маленькі герої» спільно з НПП «Великий Луг» презентував широкому загалу фотовиставку №55 «Великий Луг – перлина Запорізького краю». 1350 мешканців міста та району стали відвідувачами цієї виставки.

Інформаціящодо реалізації проекту «Маленькі герої» Клубу «Білі Ворони» (інформаційні статті членів Клубу, фотоальбоми, слайд-фільми, відеофільми) висвітлюється на сайті клубу http://white-crows.com.ua/, сайті «Дитячого Еколоігчного руху» http://ecorezerv.ucoz.ua/, у розсилках та соціальних мережах Екогрупи «Печеніги» Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , порталі м. Дніпрорудного http://dneprorudnoe.info/ ,  на сайті й на сторінках щотижневика  «Мы и наше время»   http://envim.info/,  на сторінках газети «Рабочее слово» тощо. Ми широко практикуємо передплату й розповсюдження щотижневика «Мы и наше время» для бібліотеки школи «Талант», бібліотеки сімейного читання  м. Дніпрорудного, НПП «Великий Луг», активних членів Клубу  за рахунок коштів Клубу «Білі Ворони». Симптоматично, що мати-засновниця Клубу «Білі Ворони» Міллер Любов Семенівна – редактор щотижневика «Мы и наше время».   Модератори сайту Клубу  Агалаков Дмитро, Наталія Жук і Дроздова Ганна працюють безкоштовно.  Ми постійно оновлюємо інформаційний стенд Клубу, розміщуючи на ньому усі публікації щодо наших проектів.

РОЗДІЛ ІІІ

Проблеми в реалізації проекту

Узагальнюючи проблеми, вказані вище, можна зробити висновок, що головною є гостра проблема дефіциту лідерів молодіжних організацій, здатних генерувати ідеї проектів, знаходити однодумців і кошти для реалізації еколого-просвітницької роботи. Я вважаю, що саме такі проекти як «Маленькі герої» дадуть змогу виростити нових лідерів Клубу «Білі Ворони», що примножать досягнення Клубу і збережуть славні традиції «Білих Ворон».

РОЗДІЛ IV

Перспективи розвитку проекту

Таким чином, найважливішим підсумком нашої роботи ми вважаємо позитивну установку членів клубу, усіх учасників проекту «Маленькі герої» на природоохоронну роботу й вибір професії «Еколог» у майбутньому. Народившись біля туристського вогнища, зміцнілий у боротьбі за порятунок  Природи, Клуб  впевнено дивиться вперед, і наша Біла Ворона гордо тримає у дзьобі компас, що вказує шлях до перемоги Розуму, Добра і Духовності!

Спочивати нам ніколи і понеділок для нас починається у суботу!

Використані джерела інформації:

 1. Географія і сфери компетенцій Клубу «Білі Ворони» в контексті процесу глобалізації. Вектори інтеграції //V Всеукраїнська філософська історико-краєзнавча конференція «Пізнай себе, свій рід, свій нарід». – Харків: Стиль-Іздат, 2011, с. 128-131.
 2. Заповідник «Кам'яні Могили і Клуб «Білі Ворони». Вектори співробітництва». – Донецьк: Ноулідж, Донецьке відділення, 2012, с. 152-156.
 3. Причини і наслідки проведення високоефективних акцій екологічного руху в умовах малого міста як приклад плідного співробітництва НПП «Великий Луг» і молодіжної громадської організації Клубу «Білі Ворони» //Проблеми вивчення і охорони біорізноманіття в степовій зоні. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 2014, с. 168-174.
 4. Сайт Клубу «Білі Ворони»: http://white-crows.com.ua/
 5. Сайт  «Дитячого Екологічного руху» http://ecorezerv.ucoz.ua/
 6. Розсилки та соціальні мережі Екогрупи «Печеніги»  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 7. Сайт щотижневика «Мы и наше время»   http://envim.info/
 8. Туризм як ключ пізнання світу й себе //V Всеукраїнська філософська історико-краєзнавча конференція «Пізнай себе, свій рід, свій нарід». – Харків: Стиль-Іздат, 2011, с.271-275.
 9. Формування активної громадської позиції учнівської молоді на прикладі роботи молодіжної громадської організації Клубу «Білі Ворони» //Позашкілля Запоріжжя. Інформаційно-методичний журнал, 2011, №2, с. 127-129.

ДОДАТКИ

Додаток  А

Визитная карточка Клуба  «Белые Вороны»

Главная цель работы Клуба: всестороннее развитие личности и реализация творческого потенциала молодёжи города Днепрорудного и региона.

Дата создания Клуба: 16 октября 1994 года.

Тип организации: открытая общественная организация, работающая на основе принципа добровольности участия, прозелитства и неприбыльности.

Девиз Клуба: Чужих меж нами нет,  Мы все друг другу братья Под вишнями в цвету.

Состав Клуба: 407 действительных членов Клуба.

Руководящие органы Клуба: триумвират сопрезидентов, - Решетов Сергей, Сухомлин Владимир, Кистрин Андрей; Совет ветеранов клуба – 9 человек сменного состава.

Главные принципы клуба «Белые Вороны»

- самое тяжёлое возьми на свои плечи;

- если не я, то кто же?;

- проснулся, убери свою планету;

- там победа, где согласие!

Чем мы занимаемся: экологическое просвещение и образование, акции экологического движения; туризм пешеходный, горный, байдарочный, скалолазание, эколого-туристские слёты; слэклайн; креативное рукоделие, фотовыставки; сотрудничество с Национальным Природным Парком  «Великий Луг», природным заповедником «Каменные Могилы»; сотрудничество с краеведческими музеями; активное лоббирование идей клуба в СМИ разного уровня; фото- и видеосъёмка, монтаж слайд-видео-фильмов; реализация историко-краеведческих, географо-краеведческих и эколого-краеведческих проектов; военно-патриотическое воспитание на основе широкой пропаганды истории запорожского казачества. Клуб «Белые Вороны» приглашают всех единомышленников к сотрудничеству.

Додаток Б

«Степной бюллетень».  №17, 2005 год. г. Новосибирск.

Ландшафтный парк сохраняет степные эфемероиды

С.А. Решетов (Клуб "Белые Вороны", Днепрорудный), Ю.В. Солоп (РЛП "Панай", Днепрорудный)

О, сколько их на полях!

И каждый цветет по своему, -

В этом высший подвиг цветка.

Мацуо Басё

Анализируя Красную книгу Украины, можно сделать грустный вывод о катастрофическом состоянии популяций эфемероидов в регионе Нижнего Приднепровья в целом и на территории Регионального ландшафтного парка "Панай" в частности.

Работа, проведенная на протяжении 1998-2004 гг. сотрудниками парка и членами молодежной общественной организации "Клуб "Белые Вороны", показала, что ситуация совсем не так плоха. В ходе полевых обследований рекреационной и заповедной зон парка были обнаружены, картографированы и нанесены на картосхему значительные популяции брандушки разноцветной, тюльпанов гранитного, дубравного и Шренка, птицемлечника Буше.

В период создания регионального ландшафтного парка "Панай" (1996-1998 гг.) первоначальные исследования показали присутствие в его биоценозах эфемероидов, занесенных в Красную книгу Украины. Систематическое научное изучение состояния популяций первоцветов в нашем регионе совпало с началом общественной кампании "Первоцветы Запорожья", инициированной Ассоциацией экологического образования (В.И. Шелегда). Клуб "Белые Вороны" и научный отдел РЛП "Панай" образовали удачный тандем, в котором объединились опыт научных сотрудников и энтузиазм молодежи города Днепрорудного.

Для изучения популяций эфемероидов был избран случайно-регулярный способ. Он состоит в том, что пробные площадки закладываются по сторонам и диагоналям каждой конкретной ценопопуляции. Это дает приемлемую оценку численности, поскольку растения сравнительно равномерно распределены на значительной территории. Для исследования ценопопуляций на склонах трансекты закладывались поперек склона. В качестве счетной единицы использовалась особь (экземпляр). Некоторые результаты учетов приведены в таблице внизу страницы.

Данные таблицы, на наш взгляд, опровергают положения Красной книги Украины о редкости и малочисленности эфемероидов в нашем регионе.

Кроме этого, четко прослеживается тенденция к увеличению ценопопуляций первоцветов после введения режима абсолютной заповедности. Так, в заповедной Маячанской Балке ценопопуляция тюльпана Шренка выросла с 9 экземпляров (1996 год) до 307 экземпляров (2004 год), наблюдается постоянный рост популяций брандушки разноцветной и птицемлечника Буше. Помимо упомянутых в таблице, на территории РЛП "Панай" поддерживаются популяции таких видов, как гиацинтик бледноватый, птицемлечник Гуссона, гусиный лук луковиценосный.

На сопредельных территориях, не включенных в природоохранный фонд, учеты не проводились, но наблюдения показали значительную деградацию популяций первоцветов. Главными факторами уменьшения численности степных эфемероидов в нашей местности являются береговая абразия Каховского водохранилища, водная эрозия, ведущая к резкому росту оврагов и, особенно, антропогенное давление (самовольные свалки, перевыпас домашнего скота, огородное хозяйство).

Таким образом, мы считаем, что резко сократить отрицательное воздействие человека на состояние популяций эфемероидов и степей Нижнего Приднепровья в целом можно, только создав на базе РЛП "Панай" национальный природный парк "Великий Луг", территория которого включит все основные местообитания этих видов.

Важной задачей для нас остается решение острой проблемы пресечения незаконного сбора, транспортировки и продажи первоцветов. Мы с гордостью можем сказать: в городе Днепрорудном уже три года первоцветами не торгуют! Рейдовые бригады работников РЛП "Панай", "Белых Ворон", милиции полностью контролируют ситуацию на рынках города на протяжении с января по март - то есть тех месяцев, на которые приходится львиная доля незаконного оборота первоцветов. Традиционными для нас стали городские конкурсы рисунка, плаката, стихотворения экологической тематики. Дважды, в 2002 и 2003 годах, клуб "Белые Вороны" становился победителем Всеукраинского конкурса "Первоцветы Украины". Приятным фактом признания наших усилий стала довольно значительная финансовая поддержка клуба "Белые Вороны" горсоветом и райгосадминистрацией в последние годы.

Таким образом, комплексное решение проблемы сохранения и приумножения популяций эфемероидов на территории РЛП "Панай" позволяет нам делать оптимистические выводы и прогнозы.

Додаток В

Уважаемые земляки, днепрорудненцы!

В преддверии Дня святого Валентина, Дня защитника Отечества и Международного дня Женщин к вам обращаются работники Национального природного  парка  «Великий Луг»

ичленыклуба «Белые Вороны».  Мы убедительно просим вас отказаться от покупки на рынках города и в неустановленных местах торговли букетиков растений – первоцветов. Именно в это время злейшие враги природы выходят на свой позорный промысел, в результате которого в Украине массово гибнут и исчезают популяции подснежника складчатого, подснежника Эльвеза, цикламена Кузнецова, прострела чернеющего, шафрана сетчатого, брандушки разноцветной. Эти растения уже давно занесены в Красную книгу Украины. Мы напоминаем, что сбор объектов Красной книги Украины категорически запрещён! Цветы, которые первыми пробиваются из-под снега и напоминают о приходе весны, охраняются государством. Законодательством Украины установлена ​​ответственность за незаконный сбор и продажу первоцветов, в частности согласно ст. 90 Административного кодекса Украины штраф за сбор, транспортировку, продажу и покупку первоцветов составляет от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. Размер необлагаемого налогом минимума доходов граждан в Украине равен 17 грн. Таким образом, если в букете 30 подснежников и вы платите за него 5 гривен, то штраф, который вы рискуете получить, составит 30x17 =510 гр. Оно вам надо?

Уважаемые соотечественники! Срывая или покупая первоцветы, вы способствуете уничтожению редких, исчезающих видов растений.

Сохраним жизнь первоцветам!

Мы обращаемся ко всем мужчинам Украины не дарить своим любимым подснежники, - растения, которые имеют статус редкого, находящегося под угрозой исчезновения вида, включенного в Красную книгу Украины. Мы просим очаровательных женщин Украины не принимать в подарок букетики убитых браконьерами растений – первоцветов! Мы предупреждаем людей, которые хотят рискнуть продать в нашем городе подснежники, что рейдовые группы экологов, администрация рынков, работники ГОМ МВД этого просто не допустят!

Додаток Г

Диск з фільмом «Маленькі герої» та фотографіями, що ілюструють проект «Маленькі герої»

Додаток Д

Постер

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Последние фото клуба